Contact us ติดต่อเรา

ออฟฟิศ ธาราไทยซิลค์

ติดต่อเราเยี่ยมชมออฟฟิศบริษัทเพื่อติดต่องานหรือเข้าชมตัวอย่างงานที่เราเคยทำ สถานที่ตั้งออฟฟิศอยู่บริเวณหลังมหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ติดกับร้านก๋วยเตี๋ยวดู๋ดี๋

เปิดทำการทุกวันจันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์